Herstel van kwelders in Westpolder

WESTPOLDER - Bij Westpolder, ten noorden van Vierhuizen, is het herstel van de buitendijkse kwelders begonnen.
De lanen in de kwelders worden opgehoogd, zodat ze niet zo snel onder water komen te staan. Als het gebied vaak overstroomt, laten boeren hun dieren er niet meer grazen. Door goede beweiding ontstaat er variatie in flora en fauna. Nu lopen alleen schapen in het gebied, maar straks kunnen er ook koeien en paarden lopen.