Onderzoek naar mogelijkheid gebiedsverbod overlastgevende asielzoekers Ter Apel

Politie in gesprek met een bewoner van Ter Apel
Politie in gesprek met een bewoner van Ter Apel © Jos Schuurman/FPS
De aanvraagprocedures van asielzoekers, die nauwelijks of geen kans maken op een verblijfsvergunning, zullen nog sneller worden afgehandeld dan nu al het geval is. Deze toezegging hebben burgemeester Jaap Velema (Westerwolde) en zijn collega Eric van Oosterhout (Emmen) gekregen van staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel).
Aanleiding is de toenemende overlast van asielzoekers in Ter Apel. Ook in omliggende dorpen als Nieuw-Weerdinge, dat onder de gemeente Emmen valt, neemt het aantal incidenten toe.

Veiligelanders

In de meeste gevallen gaat het om alleenstaande mannen uit landen die door Nederland als veilig worden beschouwd. Deze ‘veiligelanders’ maken zich onder meer schuldig aan winkeldiefstallen en andere vergrijpen.
Voor deze categorie gelden sinds een paar jaar al strengere regels voor de tijd dat ze in Nederland verblijven. Maar in de tussentijd veroorzaken ze relatief vaak overlast, vergeleken met andere asielzoekers.

Juridisch haalbaar?

Naast een versnelling van de afhandel- en terugkeerprocedure wordt ook gekeken naar de mogelijkheden voor het opleggen van een gebiedsverbod. Dat houdt in dat een asielzoeker, die bijvoorbeeld betrapt is op winkeldiefstal in Ter Apel, niet alleen een winkelverbod krijgt, maar zich überhaupt niet meer in het dorp mag vertonen.
Zo’n gebiedsverbod geldt als een ingrijpende maatregel. Voordat het zover is, zal eerst moeten worden onderzocht of dit juridisch haalbaar is.

Land van herkomst

Ook aan de uitzetting van afgewezen asielzoekers zitten in de praktijk vaak haken en ogen. Om iemand te kunnen terugsturen, is de medewerking van het land van herkomst nodig. En daar is lang niet altijd sprake van.
Correctie: In een eerdere versie van dit artikel stond dat ook minister Yesilgöz (Justitie en Veiligheid) bij het gesprek met de twee burgemeesters zou zijn. Dat was de bedoeling, maar zij bleek verhinderd. Wel aanwezig was Milo Schoenmaker, de bestuursvoorzitter van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers.