'Aanpak krimp beneden peil'

GRONINGEN - De PvdA in de Tweede Kamer vindt het plan waarmee het kabinet de problemen in krimpregio's wil aanpakken onder de maat.
Omdat er in het regeerakkoord amper aandacht is voor de leegloop van het platteland eisten de PvdA en de ChristenUnie dat het kabinet in actie komt. Maar het Groningse PvdA Tweede Kamerlid Tjeerd van Dekken is niet tevreden over het krimprapport van Minister Donner. Na het zomerreces praat de Tweede Kamer over het plan waarmee het kabinet de krimpproblemen wil aanpakken.