‘Algeheel gebiedsverbod voor overlastgevende asielzoekers is juridisch niet haalbaar’

Hans Klopstra
Hans Klopstra © RTV Noord
Jurist en gemeenteraadslid in Stadskanaal Hans Klopstra snapt dat de burgemeester en het college van Westerwolde wat willen doen om de overlast te beperken. ‘Mensen in Ter Apel zijn erg gastvrij en hebben veel overlast van enkelingen, dus dat je daar wat aan wilt doen snap ik. Maar vanuit juridisch oogpunt denk ik niet dat het haalbaar is.'
Zo’n gebiedsverbod is volgens de jurist een inbreuk op grondrechten en het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens. ‘Er moet echt wel iets aan de hand zijn, dat laat jurisprudentie ook wel zien. Een persoon moet echt wel meerdere keren wat hebben gedaan of daar leiding aan hebben gegeven, pas dan kun je een gebiedsverbod instellen.’

Relschoppers

Klopstra vergelijkt het met een stadionverbod. ‘Je kunt niet, omdat er een aantal relschoppers zijn, iedereen verbieden om het stadion in te gaan. Omdat er tien mensen uit veilige landen zijn die rotzooi trappen, kun je niet alle veiligelanders uit het centrum weren.
Als je hier in Nederland bent in afwachting van je asielprocedure, kun je in beginsel gaan en staan waar je wilt, net als jij en ik, en dat kun je niet in zijn algemeenheid verbieden.’

Geweldsdelicten

Je kunt het wel op het niveau van een enkeling of groep doen, maar dan moet er volgens Klopstra wel wat aan de hand zijn. ‘Dan moet zo’n individu wel meerdere keren voor ernstige overlast hebben gezorgd. Of als je ziet: daar loopt een groepje waarvan we weten dat ze waarschijnlijk rotzooi trappen en je hebt daar aanwijzingen voor, dan kun je voor een korte periode een gebiedsverbod instellen. Maar het gaat dan wel om ernstige verstoringen. Een winkeldiefstal zal het niet zijn, hoe vervelend ook voor de ondernemer, het gaat dan om geweldsdelicten en vernielingen’

Voetbalwedstrijden

Voordat het zover is moet je volgens Klopstra wel weten om welke personen het gaat en gemonitord hebben dat ze voor overlast zorgen. ‘En dat kan op zich wel. Je ziet het ook bij voetbalwedstrijden. Dat kan. Maar wat hier aan de orde is, is dat mensen die uit veilige landen komen niet meer het azc uit en Ter Apel in mogen. Dat is een heel ander verhaal. Dat gaat naar mijn overtuiging niet lukken.’