Tennet neemt nieuw stroomverdeelstation in gebruik

OUDESCHIP - Tennet, de beheerder van het hoogspanningsnet in Nederland, heeft bij Oudeschip een nieuw stroomverdeelstation in gebruik genomen. Het hoogspanningsstation speelt een cruciale rol in het transport van alle elektriciteit, die de nieuwe centrales in de Eemshaven opwekken
Twee jaar lang is er aan het nieuwe verdeelstation gewerkt. Dinsdagmorgen werden er nog allerlei testen uitgevoerd. Toen dat goed verliep werd de stroom op het hoogspanningsstation ingeschakeld. Die stroom komt van de centrale van Electrabel verderop. Later worden ook de NUON en RWE centrales, die nu nog in aanbouw zijn, er op aangesloten.
Het nieuwe station wordt het beginpunt van een nieuwe verbinding naar de Randstad, waar veel energie nodig is. Met de aanleg zijn enorme bedragen gemoeid.
Het nieuwestroomverdeel station kost 50 miljoen euro. De verbinding met de Randstad 1,2 miljard. Verwacht wordt dat de verbinding eind 2016 klaar is.
De centrales van RWE en NUON komen enkele jaren eerder in bedrijf.