Provincie vraagt aandacht voor streekziekenhuizen

GRONINGEN - Het provinciebestuur van Groningen heeft een brief gestuurd naar het kabinet en de Tweede Kamer om aandacht te vragen voor de situatie rond de drie Groningse streekziekenhuizen.
Het Refajaziekenhuis, het Delfzichtziekenhuis en het Lucasziekenhuis hebben het moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen.
In de brief aan Den Haag wordt gevraagd rekening te houden met de specifieke situatie in Noord- en Oost-Groningen. Het provinciebestuur hoopt dat met aanpassingen van regelingen en normeringen de ziekenhuiszorg in het gebied kan worden behouden.