VNN voert actie tegen voorgenomen bezuinigingen

GRONINGEN - Medewerkers van Verslavingszorg Noord Nederland en hun cliënten hebben woensdag actie gevoerd tegen de voorgenomen bezuinigingen op de geestelijke gezondheidszorg.
De actie werd gehouden bij de methadonpost aan de Bloemstraat in Groningen.
De acties zijn gericht tegen de eigen bijdrage die patiënten moeten betalen. De geestelijke gezondheidszorg vreest dat mensen met een psychische ziekte, zoals verslaving, die bijdrage niet kunnen opbrengen. Daardoor zouden ze zich uit de hulpverlening kunnen terugtrekken.
De bezuinigingen treffen ook de vierhonderd drugsverslaafden die bij de methadonpost hulp krijgen. Het protest liep parallel aan de landelijke protestactie die woensdag in Den Haag werd gehouden.