Krappe meerderheid voor onderzoek herindeling Marum

MARUM - De fusie van Marum met een buurgemeente is een stap dichterbij gekomen. De gemeenteraad is woensdagavond akkoord gegaan met het voorstel van B&W om de mogelijkheden van een fusie te onderzoeken.
Het voorstel haalde het met de kleinst mogelijke meerderheid: acht raadsleden stemden vóór, zeven tegen. De vijfkoppige PvdA-fractie stemde verdeeld.
Opmerkelijk was de rol van het CDA. De vier leden van die fractie wilden zich aanvankelijk onthouden van stemming en dat zorgde voor gefronste wenkbrauwen bij de overige partijen. Daarop besloten ze tegen het voorstel te stemmen. Volgens CDA-fractievoorzitter Jansma betekent de aanvaarding van het voorstel in feite dat de raad heeft ingestemd met de opheffing van de gemeente Marum, zonder dat de inwoners iets is gevraagd. "Een zwarte dag voor de democratie", aldus Jansma.
De drie raadsleden van de VVD besloten na een lange interne discussie vóór te stemmen. De eenmansfractie van Gemeentebelangen stemde tegen het onderzoek tot herindeling. Volgens fractievoorzitter Homans is een gemeentelijke herindeling helemaal niet nodig, omdat Marum de zaak financieel en organisatorisch op orde heeft.
B&W van Marum zijn nu aan zet. Na de zomervakantie komt het college met een voorstel hoe het onderzoek naar een gemeentelijke herindeling moet worden uitgevoerd. Ook daarover mag de gemeenteraad een oordeel geven.