Groningers vangen bot bij Raad van State met verzoek om meer schadecompensatie

Een huis met bevingsschade in de steigers (archief)
Een huis met bevingsschade in de steigers (archief) © Jos Schuurman/FPS
Een inwoner van Westeremden en een inwoner van Uithuizen zijn er niet in geslaagd de Raad van State te overtuigen het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) te dwingen met hogere aardbevingsschadecompensaties te komen.
De eigenaar van een woning aan Dorpsweg in Westeremden eiste van het IMG een compensatie voor de waardedaling van zijn inmiddels gesloopte woning. Nadat de voorgevel van zijn gehavende woning tijdens de renovatie instortte, besloot de eigenaar de gehele woning te slopen en te vervangen door nieuwbouw.

Voor- en nadelen wegstrepen

Daarvoor kreeg hij al een vergoeding. De eigenaar vindt dat het IMG hem ook nog steeds moet compenseren voor de waardedaling van de oude woning. Het IMG deed dat niet en verrekende de flinke waardestijging van de nieuwbouwwoning met de waardedaling van zijn oude woning.
De hoogste bestuursrechter vindt het alleszins redelijk dat je bij een schadevergoeding of compensatieberekening de voor- en nadelen tegen elkaar wegstreept. Aangezien de nieuwe woning aan de Dorpsstraat flink meer waard is dan de oude gesloopte woning, kun je moeilijk zeggen dat de eigenaar op het punt van de waardedaling benadeeld is, vindt de Raad van State.

Atlas-rekenmodel

Ook een eigenaar van een woning aan de Menkemaweg in Uithuizen ving bot bij de Raad van State. Die ontving - ter compensatie van de waardedaling door ligging in het aardbevingsgebied - een bedrag van ruim twintig mille van het IMG. De woning namelijk ligt in een gebied waar zeven zwaardere bevingen zijn geweest.
Op basis daarvan, en de algemene imagoschade, berekende het IMG met het zogenoemde Atlas-rekenmodel een waardedaling van 9,19 procent. De eigenaar voelt zich daarmee tekort gedaan. Hij wilde ook gecompenseerd worden voor de lagere jaarlijkse waardestijging van zijn woning, die hij als pensioenvoorziening beschouwt.

Persoonlijke keuze

Die vermeende 'extra' waardedaling - of lager rendement - hoeft het IMG echter niet te vergoeden. De Raad vindt het een persoonlijke keuze van de eigenaar om al zijn spaargeld in het huis te investeren en niet bijvoorbeeld op een spaarrekening te zetten, of er mee te beleggen. Dat het rendement van de woningwaarde niet was wat de Uithuizenaar ervan gehoopt had, is niet iets wat het IMG hoeft te compenseren.
Overigens is het rendement op spaarrekeningen de laatste jaren bijkans nihil en kunnen de waardes van beleggingen flink fluctueren. Kortom, de Uithuizenaar zal genoegen moeten nemen met de ruim 20.000 euro.