Afspraak gemeente, ministerie en COA: 2000 asielzoekers in Ter Apel is maximum

Asielzoekers in Ter Apel
Asielzoekers in Ter Apel © Martijn Klungel/RTV Noord
De maximale bezetting van het asielzoekerscentrum in Ter Apel van 2000 asielzoekers mag niet meer worden overschreden. Dat hebben de gemeente Westerwolde, waar Ter Apel onder valt, het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en het ministerie van Justitie en Veiligheid afgesproken tijdens gesprekken met de Nationale ombudsman Reinier van Zutphen.
Van Zutphen was door Westerwolde gevraagd te bemiddelen tussen de gemeente en andere partijen in de asielopvang, nadat asielzoekers vorig jaar zomer bij het aanmeldcentrum buiten hebben moeten slapen. De ombudsman voerde sinds begin dit jaar vier gesprekken met de betrokken partijen, onder wie staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel).

Afspraken nakomen

'De gemeente Westerwolde, het COA en het ministerie van Justitie en Veiligheid willen een situatie voorkomen zoals die zich afgelopen zomer in en rond de opvanglocatie Ter Apel heeft voorgedaan', schrijft Van Zutphen aan de gemeenteraad. Hij meldt onder andere dat op korte termijn noodmaatregelen worden getroffen om overschrijding van de maximale bezetting te voorkomen.
Ook gaan gemeente, het COA, het ministerie, de Immigratie- en Naturalisatie Dienst (IND) en de Afdeling Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel (AVIM) verder in gesprek om ervoor te zorgen dat de afspraak daadwerkelijk wordt nagekomen. Verder zullen ze het langetermijnperspectief van de opvanglocatie bespreken.

Ter Apel ontzien

Toen vorige week bekend werd dat er duizenden extra opvangplekken nodig zijn, zei Van der Burg al dat Ter Apel wordt ontzien bij een (te) hoge asielinstroom. 'Tegen het college heb ik gezegd dat als het weer misgaat, de opvang niet weer in Ter Apel wordt geregeld', zei Van der Burg in een toelichting op de prognose van het aantal asielzoekers.