Hoofdkantoor Thuiszorg Groningen gaat dicht

GRONINGEN - Bij Thuiszorg Groningen verdwijnen opnieuw rond de honderd banen. Het hoofdkantoor in Groningen gaat dicht.
Dat is het gevolg van de overname door TSN Thuiszorg in Almelo. De gedwongen ontslagen vallen met name op het hoofdkantoor. Ook sluiten er 21 regiokantoren. Volgens TSN worden deze nu nauwelijks gebruikt. Werknemers die direct zorg leveren worden niet ontslagen, zij hebben een baangarantie voor twee jaar.
De vakbonden hebben al ingestemd met een sociaal plan.
Vorig jaar nog werden bijna zeshonderd arbeidsplaatsen geschrapt na faillissement van moederorganisatie Meavita. Thuiszorg Groningen maakte vervolgens een doorstart met een injectie van 15 miljoen euro door de Nederlandse Zorgautoriteit.