Samenwerking woningcorporatie en Volkskredietbank

BEDUM - Woningcorporatie Wierden en Borgen uit Bedum en de Volkskredietbank gaan samenwerken om het aantal huisuitzettingen te verminderen.
De corporatie gaat huurders met een betalingsachterstand eerder opzoeken en verwijst bij grote problemen door naar de Volkskredietbank. Die zoekt per geval een geschikte betalingsregeling.
Een vergelijkbare samenwerking met de Groningse kredietbank heeft het aantal incassoprocedures en uitzettingen met 40 procent verminderd. Woensdag tekenen de Volkskredietbank en Wierden en Borgen een convenant.