Provincie wil versoepeling regels platteland

GRONINGEN - Het Groninger Provinciebestuur wil dat het Rijk een aantal regels voor het platteland versoepelt. Daarmee kan de bevolkingskrimp worden aangepakt.
Samen met Zeeland en Limburg heeft de provincie daarvoor het "Meldpunt Knellende Regelgeving" opgericht. Gemeenten, instellingen en bedrijven kunnnen daar aangeven waar ze tegen aanlopen en welke regels belemmerend werken. Met die gegevens zullen de Provincies er bij het kabinet op aandringen de situatie aan te pakken.