Actie om enquête over bouw Cultuurhuis

WINSCHOTEN - Een groep Winschoters wil dat de gemeente een publieksenquête gaat houden over de bouw van een nieuw cultuurhuis in de Molenstad.
Volgende week neemt de gemeenteraad van Oldambt een besluit over het tientallen miljoenen euro's kostende project. De groep is fel tegen de komst van het cultuurhuis en zegt daarin te worden gesteund door de VCP, de ChristenUnie, de Partij voor het Noorden en Oldambt Aktief. De actievoerders denken dat het overgrote deel van de bevolking tegen is. Een enquête moet daarover uitsluitsel geven.
Het voorstel én de handtekeningen voor een publieksenquête worden volgende week tijdens de gemeenteraadsvergadering ingediend.