Noorderzijlvest start met kap 230 populieren

WOLTERSUM - Waterschap Noorderzijlvest begint binnenkort met de kap van ruim 230 populieren op de noordelijke Eemskanaalkade in Woltersum.
De bomen staan vanaf de bebouwde kom over een lengte van 1600 meter tot aan de Bloemhofbrug. De kap is noodzakelijk om de kade langs het Eemskanaal te kunnen uitvoeren. Daarnaast past de kap in het beheerplan van het waterschap.