Stad krijgt Harm Buiterplein

GRONINGEN - De onlangs overleden oud-burgemester Harm Buiter van Groningen krijgt een eigen plein in de stad.
Het nieuwe stationsplein in het Europapark wordt naar hem vernoemd. Dat heeft het stadsbestuur besloten. Buiter was een van de belangrijkste naoorlogse burgemeesters in de stad. Hij was burgemeester van 1971 tot 1985. De weduwe van Buiter wordt uitgenodigd voor de raadsvergadering van 20 juli, als het besluit bekrachtigd wordt.