Zeeforellen krijgen navigatieles in holle ‘torpedo’

De 'torpedo's' die voor de forellen gebruikt worden
De 'torpedo's' die voor de forellen gebruikt worden © Sportvisserij Nederland
Een bijzonder project in Noord-Drenthe en Groningen: jonge zeeforellen wordt daar ‘geleerd’ hoe ze de beste route kunnen kiezen.
Ongeveer 120 jonge zeeforellen, zogeheten smolts, zijn in Noord-Drenthe in een soort holle torpedo’s (buns) gestopt. Die buns hebben openingen zodat het water er door kan stromen. Die buizen zijn vervolgens door diverse waterwegen in twee dagen tijd met een boot naar het Lauwersmeer getrokken.
De zeeforellen worden in de buns gelaten
De zeeforellen worden in de buns gelaten © Sportvisserij Groningen Drenthe

Vissen voor verbinding

Dat gebeurt binnen het langjarige project ‘Vissen voor verbinding’. In dat project wordt gewerkt aan een betere verbinding tussen de Waddenzee, het Lauwersmeer en de achterliggende wateren. Daarbij staat de terugkeer van de zeeforel centraal. Er worden regelmatig kleine zeeforellen in de Drentse beken uitgezet, die dan zelfstandig hun weg naar zee moeten vinden. Daar groeien ze op, om na enkele jaren terug te keren naar de beken om te zorgen voor nageslacht.
Zo krijgen de forellen 'les':
'Torpedo's' helpen forellen bij het vinden van de juiste route

Verdwalen

Door de vissen nu helemaal tot aan de Waddenzee te begeleiden worden ze geholpen geen foute afslagen te nemen bij onnatuurlijke knelpunten in de migratieroute. Eerdere jaren werd gezien dat jonge forellen die via de beken naar het Lauwersmeer zwemmen vaak verdwalen bij kruisingen met grote scheepvaartkanalen.
Het bootje met de buns ter hoogte  van de suikerfabriek in Hoogkerk
Het bootje met de buns ter hoogte van de suikerfabriek in Hoogkerk © Sportvisserij Groningen Drenthe

Geur van het water herkennen

Door de zeeforellen in de buns naar zee te trekken leren ze door ‘inprinting’ de geur van het water waarin ze zwemmen te herkennen. Als het goed is kunnen ze daardoor over enkele jaren ook de weg terugvinden naar de beken in Noord-Drenthe om daar te gaan paaien.

Tags en zenders

De 120 zeeforellen zijn uitgerust met tags of zenders, zodat ze kunnen worden herkend als ze terugkeren. Sportvisserij Nederland hoopt hiermee meer kennis te vergaren over de migratie van de zeeforel.
Volgens Sportvisserij Groningen Drenthe is het voor het eerst dat er in Nederland op deze manier onderzoek wordt gedaan.