Honderd arrestaties en 130 boetes bij aanpak overlast in Stad

GRONINGEN - Ruim honderd arrestaties en tientallen bekeuringen. Dat is de oogst van de aanpak van overlast in de noordelijke wijken van de stad Groningen.
Alerte burgers

De aanhoudingen konden mede worden verricht dankzij meldingen van alerte burgers. De verdachten konden worden aangehouden voor vernielingen, baldadigheden, brandstichtingen, diefstallen, berovingen en inbraken. Van de 101 aanhoudingen werden 20 verdachten ingesloten in een cel. Er werden 131 bekeuringen voor lichtere strafbare feiten uitgedeeld, terwijl in 17 gevallen proces-verbaal (zwaardere strafbare feiten) werden opgemaakt tegen verdachten.

Vernielingen

Grote groepen jongeren en bezoekers van de binnenstad trekken, vooral in het weekeind (donderdag, vrijdag en zaterdagnacht), door deze wijken om te gaan stappen en om weer naar huis te gaan. Uit aangiftecijfers was gebleken dat het aantal vernielingen in het noordelijke gedeelte van de Stad aan de hoge kant was. Zo werden er vernielingen en baldadigheden van autospiegels, straatmeubilair, fietsen en bushokjes gepleegd.

Ergernis

Bewoners en ondernemers van het noordelijke gedeelte in de binnenstad, de Korrewegwijk en de Oosterparkwijk in Groningen hebben aangegeven dat zij deze vernielingen als één van de belangrijkste ergernissen ervoeren. De politie is te spreken over de resultaten van het project. Naast positieve geluiden uit de betreffende wijken was ook de gemeente Groningen in haar nopjes met de resultaten van het project.

Analyse

De politie bekijkt samen met de gemeente Groningen of en wanneer een vervolg aan het project kan worden gegeven. De politie maakt een analyse van de verzamelde gegevens over de verdachten. Het is buitengewoon belangrijk dat bewoners in deze wijken heterdaad-situaties van misdrijven blijven melden door het alarmnummer 112 te bellen. Daarnaast blijft het belangrijk dat burgers aangifte blijven doen van dergelijke misdrijven.