Directeur IMG stopt: 'In stormachtige tijden hebben we veel resultaten geboekt'

Hans Houdijk stopt als directeur IMG
Hans Houdijk stopt als directeur IMG © RTV Noord
Hans Houdijk stopt als directeur van het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG). Dat meldt het IMG op haar website.
Houdijk was erbij vanaf het eerste uur. Zo was hij betrokken bij de oprichting van de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG), de voorganger van het IMG. In korte tijd moest een organisatie uit de grond worden gestampt die onafhankelijk alle schades, veroorzaakt door bevingen, bodemdaling- en stijging kon afhandelen.

Stormachtige tijd

'Vijfenhalf jaar later is er een organisatie opgebouwd die werk biedt aan zo’n 850 medewerkers, waarvan bijna twee derde zelf in het aardbevingsgebied woont. In stormachtige tijden hebben we veel resultaten geboekt en dat is iets om trots op te zijn', blikt Houdijk terug.
Met ons pakket aan maatregelen, hebben we laten zien een visie en concrete voorstellen te hebben voor de toekomst
Hans Houdijk, vertrekkend directeur IMG
In maart kwam het IMG nog met 21 voorstellen om de schadeafhandeling te verbeteren. Daaronder ook het voorstel om aannemers alle schades aan huizen in één keer te laten herstellen, een vergoeding per beving en standaard vijfduizend euro voor iedereen wiens huis wordt gesloopt en herbouwd.

Nieuwe energie

'Met ons pakket aan maatregelen, hebben we laten zien een visie en concrete voorstellen te hebben voor de toekomst. Veel daarvan zien we ook terug in de kabinetsreactie op het rapport van de parlementaire enquêtecommissie.'
Maar Houdijk stelt ook dat er nog veel zaken beter kunnen. Aan bestuursvoorzitter Henk Korvinus en de nog te benoemen nieuwe directeur de taak om verder te werken aan de toekomstige afhandeling van de schade. Houdijk: 'Frisse blikken en nieuwe energie passen goed bij de nieuwe fase die het IMG nu ingaat.'