Noorderzijlvest restaureert de Wetsingerzijl

WETSINGERZIJL - Waterschap Noorderzijlvest gaat de Wetsingerzijl in het Reitdiepdal restaureren.
Dat is nu financieel haalbaar omdat de gemeente Winsum en de regio Groningen Assen ook meebetalen. De sluis in het Sauwerdermaar, vlakbij Winsum, is gebouwd in 1867 op dezelfde locatie waar al in 1634 een sluis was gebouwd. Voor het herstel moet de sluis worden drooggezet.
Het water dat normaal via het Sauwerdermaar naar het Reitdiep stroomt wordt zolang via een andere route afgevoerd. De restauratie begint volgend jaar, voor het fietspad dat over de sluis loopt wordt een tijdelijke voorziening getroffen.