Ommelandercollege en Fivelcollege gaan fuseren

DELFZIJL - Het Ommelandercollege in Appingedam en het Fivelcollege in Delfzijl krijgen een gezamenlijk bestuur. De medezeggenschapsraden van beide scholen hebben de fusie goedgekeurd.
Daarnaast draagt het Noorderpoortcollege het VMBO en het bijbehorende praktijkonderwijs over. Zo ontstaat een nieuwe school met 2400 leerlingen. De fusie is nodig vanwege de krimp, waardoor het aantal inschrijvingen van nieuwe leerlingen jaarlijks met twee procent terugloopt.