VTK Fritom op 'zwarte lijst'

WINSCHOTEN - VTK Fritom in Winschoten staat op de lijst van twaalf bedrijven die volgens het milieu-ministerie nog altijd niet aan de veiligheidseisen voldoen.
Het bedrijf is gespecialiseerd in de opslag en afvoer van gevaarlijke stoffen en heeft daarvoor naar eigen zeggen alle benodigde certificaten. Het ministerie heeft de veiligheid bij 400 bedrijven in Nederland onderzocht, naar aanleiding van de brand, in januari bij Chemiepack in Moerdijk.
Bij de twaalf genoemde bedrijven gaat het om verschillende tekortkomingen die niet altijd even ernstig zijn, zo hebben bedrijven bijvoorbeeld noodplannen die niet actueel zijn of er is geen onderhoudmanagementplan aanwezig. Het rijk roept de provincies op de milieuregels bij die bedrijven streng te handhaven.