Amsterdamse 'Wallen-zwanen' in De Fûgelpits

MODDERGAT - In vogelopvangcentrum De Fûgelpits in Moddergat zijn afgelopen weekend 83 met olie besmeurde knobbelzwanen uit Amsterdam opgevangen.
De zwanen komen uit de Amerikahaven in het Westelijk Havengebied van Amsterdam waar 200 liter stookolie in terecht is gekomen.
Medewerkers van de Friese Fûgelpits zijn de afgelopen dagen al twee maal naar Amsterdam gereden om 83 onfortuinlijke beesten naar Moddergat te halen. Maandag volgen er nog eens acht knobbelzwanen.
De getroffen zwanen vormen 's winters altijd een bezienswaardigheid in het Amsterdamse Wallengebied en zullen zo spoedig mogelijk terug worden gebracht naar de hoofdstad.
Wie er voor de kosten van de opvang en het schoonmaken van de knobbelzwanen op gaat draaien is nog onduidelijk. 'Als de vervuiler niet getraceerd kan worden, zal dat vermoedelijk Rijkswaterstaat of de gemeente Amsterdam zijn', aldus Gaatske Wiersma van De Fûgelpits.