Burgerraadpleging over spoorlijn naar Randstad: 'Lelylijn moet snel en groen'

Het concept-traject van de Lelylijn
Het concept-traject van de Lelylijn © Vormgeving RTV Noord
De Lelylijn moet voor een snelle(re) verbinding zorgen tussen het Noorden en de Randstad en daarbij moet de natuur worden ontzien. Dat is in grote lijnen de uitkomst van een burgerraadpleging onder 11.000 Nederlanders.
De deelnemers aan de raadpleging vinden het belangrijk dat de nieuwe spoorverbinding tussen Amsterdam en Groningen via Friesland zorgt voor een snellere reistijd, kansengelijkheid en een sterkere economie.
Het is de eerste keer dat inwoners al zo vroeg in het proces van een groot project worden betrokken.

Zorgen om natuur en overlast

Het blijkt dat de noorderlingen het stimuleren van een fijne baan, goede bereikbaarheid en een sterkere economie belangrijk vinden. Inwoners uit de rest van Nederland vinden dat de trein zo een goede vervanger van auto en vliegtuig kan zijn.
Zorgen zijn er over de natuur en overlast voor omwonenden. Er moet nog een definitief besluit worden genomen over de Lelylijn. De meningen en ideeën uit de burgerraadpleging worden meegenomen in uitwerking van de plannen.