Miljoenen beschikbaar voor krimpgebieden

GRONINGEN - De Provincie Groningen trekt 3,5 miljoen euro uit om de leefbaarheid in krimpgebieden te bevorderen.
Omdat gemeenten en organisaties ook een bijdrage leveren is ruim 7,5 miljoen euro beschikbaar. Er zijn in totaal 16 projecten gehonoreerd. Zo krijgt de gemeente Loppersum ruim één miljoen euro voor een centrumplan van het dorp.
Verder gaat er geld naar de gemeente De Marne waar dorpsbewoners zelf thuiszorg organiseren. Ook Biblionet krijgt een bijdrage voor het opzetten van een bezorgdienst voor kernen waar bibliotheekvoorzieningen verdwijnen.