Kinderopvang 't Elfenbankje uit Register Kinderopvang verwijderd

GRONINGEN - De gemeente Groningen heeft kinderdagverblijf 't Elfenbankje aan de Eeldersingel uit het Landelijk Register Kinderopvang verwijderd.
Uit inspecties van de GGD is gebleken dat het kinderdagverblijf niet aan de "Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen' voldoet. De directie is in het verleden al vaker op de vingers getikt maar heeft de afgesproken verbeteringen nooit doorgevoerd. Op kinderdagverblijf 't Elfenbankje worden momenteel 16 kinderen opgevangen.