Bouwbedrijf overtreedt de regels in Eemshaven

EEMSHAVEN - De Arbeidsinspectie heeft het Turkse bouwbedrijf Ha-Sa, dat 350 mensen aan het werk heeft bij de bouw van de kolencentrale van RWE/Essent in de Groningse Eemshaven, op de vingers getikt wegens overtreding van de Arbeidstijdenwet.
Uit een steekproef bleek dat het bedrijf driehonderd overtredingen heeft gemaakt. De Arbeidsinspectie had het onderzoek ingesteld nadat er tips waren gekomen, onder meer van de vakbonden, dat werknemers te lang achter elkaar moeten werken.
Per week mogen de bouwvakkers minimaal één onafgebroken periode van 36 uur
niet werken. Maar bij de steekproef onder twaalf werknemers over zestien weken
kwamen alleen al driehonderd overtredingen aan het licht.
FNV Bondgenoten liet in een reactie weten blij te zijn met het optreden van de Arbeidsinspectie.