Onderzoek naar woonwensen van 55-plussers

GRONINGEN - De Rijksuniversiteit Groningen en woningcorporatie Nijestee gaan onderzoeken hoe de 55-plussers van nu later willen wonen.
Het verzorgingshuis en de aanleunwoning zijn uit, maar hoe de 55-plusser later dan wél wil wonen is nog niet in kaart gebracht. Daarom krijgen 6700 mensen het verzoek een vragenlijst in te vullen.
Met de uikomst daarvan kan beter worden bepaald wat voor woonruimte er voor de ouderen van straks moet worden gebouwd.