Locaties blijven geheim bij nieuw onderzoek naar geluid van windmolens in de Veenkoloniën

Windmolens bij Gasselterboerveen
Windmolens bij Gasselterboerveen © Egbert Minnema/RTV Noord
De Drentse gemeenten Aa en Hunze en Borger-Odoorn gaan vervolgonderzoek doen naar het geluid van windmolens in de Veenkoloniën, vlak over de Drentse grens bij Stadskanaal.
Met dit nieuwe onderzoek van onderzoeksbureau LBP Sight willen de gemeenten achterhalen of een aantal windturbines aan de geluidseisen voor windmolens voldoet. Welke windmolens zullen worden onderzocht, houden de gemeenten voor zich, meldt RTV Drenthe.
Wel is zeker dat de onderzoekers zich in ieder geval gaan richten op plekken waar tijdens eerder onderzoek geluidsafwijkingen zijn gemeten. Dat is het geval op vier meetpunten: in Nieuwediep (net over de grens bij Wildervank), Gasselternijveen, Drouwenermond en 2e Exloërmond.

Kritiek op eerder onderzoek

In het eerdere geluidsonderzoek werd geconcludeerd dat de komst van het windpark in de Drentse Veenkoloniën voor meer laagfrequent geluid, zoals bijvoorbeeld bromtonen, in de omgeving zorgt. De gemeenten spraken van 'een deken van geluid', dat over het gebied is neergedaald. Het onderzoek kreeg kritiek van onafhankelijke geluidsdeskundigen. Er was 190.000 euro mee gemoeid, wat de deskundigen 'geldverspilling' noemden.
Vooraf werd al getwijfeld aan de bruikbaarheid van de resultaten. Die twijfel werd met het opleveren van het onderzoeksrapport in februari dit jaar niet weggenomen. Sterker nog: tijdens een persconferentie konden de geluidsonderzoekers niet volledig uitsluiten dat de toename van laagfrequent geluid sinds de bouw van de molens ook door andere geluidsbronnen zou kunnen komen.

Hoe en waar wordt stilgehouden

Bij het vervolgonderzoek kiezen de Drentse gemeenten nu voor een andere onderzoeksmethode, die dus niet specifiek gericht is op laagfrequent geluid dat veroorzaakt wordt door windturbines. De gemeenten willen voortborduren op het onderzoek dat al is geweest, maar hoe het onderzoek wordt uitgevoerd is niet bekend gemaakt. Ook de exacte locaties van de nieuwe metingen worden stilgehouden.
Wel hebben de gemeenten een duidelijke reden om de locaties en de meetperiode geheim te houden. Ze willen voorkomen dat de eigenaren van het windpark invloed zouden kunnen uitoefenen op de metingen, door bijvoorbeeld molens stil te zetten wanneer de onderzoekers aan het werk zijn.

Bromtonen wel aan windmolens te koppelen

In maart van dit jaar bundelden RTV Drenthe en RTV Noord de krachten door zelf geluidsmetingen te doen om te zien of de Drentse windmolens bromtonen produceren. De omroepen deden met professionele apparatuur een steekproef van 32 geluidsmetingen. Geluidsdeskundige Jan van Muijlwijk, die eerder de bromtonen bij Windpark N33 heeft kunnen vaststellen, keek mee bij de analyse van de geluidsdata. Conclusie was dat bij twee geluidsmetingen bromtonen duidelijk aan windmolens konden worden gekoppeld.
De windmolens in de Veenkoloniën zijn niet de enige die nieuw onderzoek en metingen krijgen. Eerder werd al bekend dat het geluid bij windpark N33 bij Meeden opnieuw wordt onderzocht.