Ecologische Autoriteit: maatregelen natuurgebied Lieftinghsbroek nog onvoldoende

Natura 2000-gebied Lieftinghsbroek in Westerwolde, een van de oudste oerbossen in Nederland
Natura 2000-gebied Lieftinghsbroek in Westerwolde, een van de oudste oerbossen in Nederland © Henk Drenth/Groningen in Beeld
De provincie Groningen moet de aanpak voor de natuurbescherming van Lieftinghsbroek in Westerwolde beter beschrijven en nu alvast maatregelen nemen om verslechtering te voorkomen. Dat adviseert de Ecologische Autoriteit.
Lieftinghsbroek is één van de oudste bossen van Nederland. Het bos heeft te lijden onder de droogte en de stikstof die er neerslaat. De provincie heeft een analyse opgesteld voor dit Natura 2000-gebied om duidelijk te krijgen of alle genomen en nog te nemen maatregelen voldoende zijn.

Te droog

De provincie heeft de Ecologische Autoriteit gevraagd dit te controleren. De maatregelen die al genomen zijn door de provincie zijn volgens deze organisatie niet voldoende: de natuurkwaliteit gaat nog steeds achteruit. Het gebied wordt te droog en de bodem verzuurt.

Dempen

Enkele opties die de instantie voorstelt, zijn het dempen en ontwateren van de sloten en het verminderen van de stikstofuitstoot. Daarnaast is verbetering nodig in de omschrijving van de maatregelen. Zo moet bijvoorbeeld beter beschreven worden of het bos zo groot moet blijven als het nu is, wat er gebeurt als het gebied natter wordt en of dat wenselijk is.
De Ecologische Autoriteit geeft alleen advies. Wat hiermee gaat gebeuren, is aan de politiek.