Bijzonder werk Cornelis Jetses in Martinikerk

GRONINGEN - Een bijzondere werk van Cornelis Jetses, bekend van onder meer Aap Noot Mies, is momenteel in de Martinikerk te zien in een tentoonstelling over de Groningse illustrator.
Hele generaties zijn opgevoed met de tekeningen van Cornelis Jetses via het leesplankje van Aap-Noot-Mies en het kinderboek Ot en Sien. Minder bekend is dat hij ook heel ander werk maakte, zoals een schilderij van de kruisafname van Christus. Hij maakte dit om zich te bekwamen in de techniek van de oude meester José de Ribera. Later bleek overigens dat hij niet een schilderij van De Ribera, maar een werk van diens leerling als voorbeeld had gebruikt.
Het schilderij wordt voor het eerst tentoongesteld. Rondom het schilderij is een kleine tentoonstelling samengesteld met andere bijzondere stukken van Jetses.
Tot half september hangt het schilderij in de Martinikerk, tenzij bezoekers aangeven dat ze het schilderij in de Martinikerk willen houden. De eigenaar is dan bereid het werk voor langere tijd in bruikleen te geven.