D66 wil betere straatmuzikanten in Stad

GRONINGEN - De kwaliteit van straatmuziek in de stad Groningen moet omhoog. De gemeenteraadsfractie van D66 dient daarvoor een initiatiefvoorstel in.
Volgens D66 ergeren veel mensen zich aan straatmuzikanten, die eindeloos hetzelfde deuntje spelen. De partij stelt voor om audities te houden voor straatmuzikanten. De jury moet niet alleen bestaan uit muziekkenners, maar ook uit

'gewone' Stadjers. Goede muzikanten zouden een betere plek moeten krijgen en een goedkopere vergunning.