Gronings Licht met Matthijs Röling: 'Ik was nergens goed in, behalve in tekenen'

Zonder uitzondering wordt Matthijs Röling door kenners geroemd als een exceptioneel goed schilder. Atelierhouder Richard ter Borg noemt hem 'de Vermeer van de 21ste eeuw'. Kunstkenner Eric Bos vult aan: 'Matthijs is poëzie, de schoonheid van de Renaissance.'
In de film 'Gronings Licht' die zondag 28 mei te zien is op TV Noord, vertelt Matthijs Röling uit Ezinge hoe hij behalve aan zijn eigen doeken, ook samen schilderde met de veel te jong overleden Wout Muller. Ze maakten reusachtige wandschilderingen, zoals die van de aula in het Universiteitsgebouw. Schilderen doet Matthijs al heel lang niet meer. Vanwege een hersenaandoening.
Een leven zonder schilderen is gemankeerd leven, concludeert hij. 'Ik leef nog, maar ik heb geen doel meer.' Hoe groot zijn ontluikend talent was, blijkt uit zijn schetsboeken die hij als jongeling gebruikte en die tegenwoordig bewaard worden in het Drents Museum.
Als docent op de Academie Minerva gaf hij jarenlang les aan nieuwe generaties schilders. Als ik hem confronteer met de stroming die zich 'Noordelijke realisten' noemt, stel ik dat die groep eigenlijk door het volgen van zijn lessen is ontstaan. Lachend geeft hij dat toe. 'Dat is mijn schuld, ja.' En op de vraag wat hij nog graag had willen schilderen, hoeft hij niet lang na te denken. 'Een gezicht op Ezinge, à la Vermeer!’ Natuurlijk, wat anders.
Gronings Licht aflevering 3: Matthijs Röling
Gronings Licht met Matthijs Röling: 'Ik was nergens goed in, behalve in tekenen'