Grootschalige militaire oefening in het Noorden

© Archief FPS/Jos Schuurman
ASSEN - De Luchtmobiele Brigade trekt eind september met een grote oefening door het Noorden.
Naast 2500 militairen en honderden voertuigen worden ook helikopters en F16's ingezet. Het zwaartepunt van de oefening komt te liggen bij het TT-Circuit in Assen dat voor de gelegenheid als vliegveld is ingericht. De oefening eindigt in de Marnewaard.
Dat de oefening ondanks de zware bezuiningen op Defensie plaats vindt, is opmerkelijk. Defensie is van plan om, ondanks de beperkte budgetten, dit soort grootschalige oefeningen ook in de toekomst te blijven houden. Bovendien is defensie jaren geleden al met de voorbereidingen voor deze oefening begonnen.