Mestbassin ontploft in Ten Boer

TEN BOER - Bij een boerderij aan de Wolddijk in Ten Boer is vrijdagmiddag een mestbassin ontploft. Daardoor is ongeveer duizend kuub mest weggelopen.
Het bassin maakt onderdeel uit van een biovergister. Er zijn geen gewonden gevallen. Wel is door de ontploffing een schuur bij de boerderij beschadigd. Daarbij is asbest vrijgekomen.
De mest ligt deels verspreid over het erf en is deels in een sloot beland. Het gevaar voor het milieu is beperkt, omdat de sloot is afgedamd. De oorzaak van het incident is niet bekend.