Vijf maatregelen om Gronings drinkwatertekort op te vangen: 'Gebruik 5 liter minder water per dag'

De kraan dicht tijdens het tandenpoetsen bespaart veel water
De kraan dicht tijdens het tandenpoetsen bespaart veel water © Jan Been/RTV Noord
Om in de toekomst voldoende leidingwater beschikbaar te hebben voor alle Groningers zijn ingrijpende maatregelen nodig. Dat stelt Waterbedrijf Groningen, dat verantwoordelijk is voor de levering van water aan particulieren, instellingen en bedrijven.
Het Waterbedrijf roept alle inwoners op om met de zogeheten Watertransitie Groningen een flinke besparing op het gebruik van drinkwater te realiseren.
Door de groei van de bevolking en de economische groei wordt steeds meer water gebruikt en is steeds meer water nodig. Volgens het Waterbedrijf moet daar rekening mee worden gehouden bij de aanleg van nieuwbouwwijken. Om de levering van leidingwater voor nu en in de toekomst veilig te stellen heeft het Waterbedrijf vijf actiepunten opgesteld om het gebruik van leidingwater fors terug te dringen.

Eigen productieproces

In eerste instantie kijkt het Waterbedrijf naar zichzelf en zoekt het naar mogelijkheden om in zijn eigen productieproces water te besparen. Dat gebeurt straks onder meer op de productielocatie in Nietap. Daar bouwt het Waterbedrijf een zogeheten spoelwaterhergebruikinstallatie. Per jaar gebruikt het bedrijf hier zo’n 600.000 tot 700.000 kuub drinkwater om de filters die nodig zijn voor het zuiveren van water. Met de nieuwe installatie kan een deel van dat water worden hergebruikt als leidingwater.
De in aanbouwzijnde spoelwaterhergebruikinstallatie in Nietap
De in aanbouwzijnde spoelwaterhergebruikinstallatie in Nietap © Jan Been/RTV Noord

'Vijf liter minder per huishouden'

Voor het tweede deel van de besparingsoperatie wordt de hulp ingeroepen van huishoudens. Nu gebruiken Groningers gemiddeld 115 liter water per persoon per dag. Een bewustwordingsactie moet ertoe leiden dat dat vijf liter minder wordt.
'We hebben op korte termijn 5 miljoen kuub water extra nodig om de vraag aan te kunnen. Met een besparing van 5 liter per water per dag per persoon., besparen we zo'n 1 miljard kuub per jaar', zegt directeur Riksta zwart van het Waterbedrijf Groningen.
Maatregelen die daaraan kunnen bijdragen zijn korter douchen, de kraan dicht tijdens het tandenpoetsen, regenwater gebruiken om de tuin te sproeien en lekkende kranen vervangen.
Volgens het Waterbedrijf leveren deze maatregelen een besparing op van een miljard liter drinkwater per jaar.

Waterscans

Het derde actiepunt zijn de zogeheten waterscans die het Waterbedrijf aanbiedt aan instellingen en bedrijven om te kijken hoe water kan worden bespaard en of hergebruikt. Het gaat om vrijblijvende onderzoeken, die volgens het waterbedrijf in een aantal gevallen wel hebben geleid tot concrete acties door bedrijven.

Grootverbruikers

Als vierde punt kijkt het Waterbedrijf of nieuwe bedrijven of andere grootverbruikers per se drinkwater nodig hebben voor hun productieproces. Is dat niet het geval dan wordt geen drinkwater geleverd. Volgens het Waterbedrijf is dat nu vijf keer gebeurd en worden met elf bedrijven gesprekken gevoerd.
Als alternatief kunnen bedrijven gebruikmaken van zogenoemd industriewater, dat wordt geleverd door North Water in Garmerwolde. Riksta Zwart: 'De datacenters in onze provincie maken hier al gebruik van. Die gebruiken geen leidingwater.'
De locatie Nietap van het Waterbedrijf Groningen
De locatie Nietap van het Waterbedrijf Groningen © Jan Been/RTV Noord

Uitbreiding capaciteit

Het vijfde actiepunt is een uitbreiding van de capaciteit bij de winningslocaties in Sellingen en De Groeve. Ook is er een zoektocht gestart naar nieuwe winningslocaties. De provincie heeft daarvoor een aantal zoekgebieden aangewezen. Onderzocht wordt of die gebieden geschikt zijn als winningslocatie.
Er wordt daarbij onder meer gekeken naar de gevolgen voor de omgeving, de natuur en de grondwaterstanden. Mocht een geschikte locatie worden gevonden dan kan het volgens het Waterbedrijf nog wel tien tot vijftien jaar duren eer een dergelijke winningslocatie in gebruik kan worden genomen.

47 miljard liter

In onze provincie wordt per jaar 47 miljard liter drinkwater gebruikt. Iets meer dan de helft (23,4 miljoen kuub) daarvan wordt gebruikt door huishoudens, een kwart (11,2 miljoen kuub) komt voor rekening van grootzakelijke klanten en eenvijfde deel (8,9 miljoen kuub) wordt gebruikt door kleinzakelijke verbruikers. De overige zes procent (2,7 miljoen kuub) is het zogenoemde niet in rekening gebrachte gebruik (lekkage bijvoorbeeld).
'We moeten verstandig omgaan met drinkwater. Als de gemeente Groningen op de Grote Markt een fontein wil zeggen wij: denk er goed over na. Rijkswaterstaat vroeg of ze leidingwater mochten gebruiken voor het sproeien van een groene middenberm van een rotonde. Dan zeggen wij nee. En zo kunnen we allemaal ons steentje bijdragen', aldus de directeur van Waterbedrijf Groningen.