Europese topwetenschappers aardbevingen bijeen in Stad: 'Groningen moet hét kenniscentrum worden'

Stutten tegen een boerenschuur met aardbevingsschade
Stutten tegen een boerenschuur met aardbevingsschade © Agroprogramma
Op de Zernike Campus in Stad is momenteel een vierdaagse Europese wetenschappelijke aardbevingsconferentie aan de gang. Topwetenschappers uit heel Europa praten hier over de gevolgen en oplossingen van de door mensen veroorzaakte aardbevingen.
'Het is een internationale conferentie waaraan met name wetenschappers uit Europa aan meedoen', zegt aardbevingswetenschapper Ihsan Bal. Hij maakt duidelijk dat het vooral gaat om een technische conferentie met de focus op het versterken van gebouwen. 'Het is de bedoeling dat Groningen hét kenniscentrum van Europa wordt op dit gebied.'

Impact

Groningen is een logische keus volgens Bal omdat aardbevingen die door de mens worden opgewekt hier het meeste impact hebben. 'Het leeft hier volop en er is ook veel onderzoek gedaan. Daar hebben we veel van geleerd. En nu de aardbevingen afnemen wordt het misschien tijd om iets met die kennis te doen in Europa en van Groningen hét kenniscentrum te maken.'

Prominente plaats

'De door de mens veroorzaakte aardbevingen komen over de hele wereld voor', geeft de wetenschapper aan 'maar Groningen neemt een prominente plaats in, in Europa en misschien zelfs wel in de wereld voor wat betreft de intensiteit van de aardbevingen en de hoeveelheid mensen die het aangaat. In landen als de Verenigde Staten en Canada spelen deze zaken ook, maar de discussie in Groningen is het meest volwassen. Het gaat meer mensen aan voor een langere periode en er is meer onderzoek gedaan.'

NAM

Op de conferentie zijn ook onderzoekers van de NAM aanwezig. 'Het is een bijeenkomst over de techniek. We moeten dan ook luisteren naar iedereen die iets te zeggen heeft over de techniek. De aanwezigen zijn topexperts op dit gebied. Dus ze zullen luisteren naar valide argumenten. Het is een open wetenschappelijke discussie, dus waarom niet?
We hebben het de 'hard-way' geleerd, maar nu kunnen we de uitkomsten van al het onderzoek delen met iedereen. Deze conferentie is daar de start van', besluit Ihsan Bal.