Oost-Groningen blijkt paradijs voor bedreigde kiekendief

OOST-GRONINGEN - Het oostelijk deel van onze provincie is in enkele tientallen jaren uitgegroeid tot het belangrijkste broedgebied van de kiekendief. Dit is een bedreigde roofvogelsoort.
Van de 70 paren Grauwe Kiekendieven, die in Nederland broeden, zit meer dan de helft in Oost-Groningen. Ook de zeldzame Blauwe Kiekendief heeft er dit jaar gebroed. Dit succes zou te danken zijn aan agrarisch natuurbeheer. Boeren bebouwen akkerranden niet, maar zaaien er grassen en kruiden, zodat de roofvogels daar goed prooien kunnen vangen.