Gasunie in bezwaar tegen NMa-besluit met vergaande gevolgen

GRONINGEN - De Gasunie gaat in beroep tegen een besluit van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa), waardoor Gasunie dit jaar een bedrag van maar liefst 1,7 miljard euro zou moeten afboeken.
Volgens de NMa heeft de Gasunie vanaf 2006 teveel in rekening gebracht voor het transport van gas. Dat zou met terugwerkende kracht moeten worden terugbetaald, vindt de NMa. Ook zou Gasunie teveel verdienen op de investeringen die worden gedaan. Daardoor dreigt de ambitie van Nederland om 'de gasrotonde van Europa' te worden in het gedrang te komen, volgens Gasunie.
Gasunie en het ministerie van Financiën hebben inhoudelijk bezwaar aangetekend tegen de besluiten van de NMa. Als de besluiten eenmaal definitief zijn, kan Gasunie daartegen bij de rechter in beroep gaan.