Vakbond wint kort geding tegen Koop

GRONINGEN - Koop Holding in Groningen moet alsnog het sociaal plan voor de failliete dochteronderneming Nacap Benelux voor haar rekening nemen.
Dat is de uitkomst van het kort geding, dat vakbond FNV Bondgenoten had aangespannen tegen het concern. Volgens de rechter was de onderneming zo ingericht, dat de holding verantwoordelijk is voor de uitvoering van het sociaal plan. Koop krijgt vier weken de tijd om dit te regelen, op straffe van een dwangsom van 50.000 euro per dag.
De Koop Holding gaat in beroep dit vonnis van de rechter. De vakbond is opgetogen over het vonnis, maar wil ook nog de twee aandeelhouders Henk Koop en Cor Boonstra verantwoordelijk stellen, om een hogere vergoeding voor de werknemers af te dwingen.