Geen strafbare feiten bij brand zendmast

© Jan Been
HOOGERSMILDE - De Drentse politie gaat er vooralsnog van uit dat er geen strafbare feiten zijn gepleegd die tot de brand in de zendmast van Hoogersmilde hebben geleid.
Het onderzoek aangaande de door de brand geknakte zendmast is inmiddels gedeeltelijk afgerond. Ook zijn alle getuigen zijn gehoord. De informatie uit het onderzoek wordt nu geanalyseerd en verwerkt in een eindrapport. De politie verwacht daar over ongeveer twee weken klaar mee te zijn.
Masteigenaar Novec begint met een eigen onderzoek naar de oorzaak van de brand. Daarnaast wordt de schade aan de mast in kaart gebracht.