Uitblijven landbouwakkoord werkt remmend voor provincie: 'Er wordt wel van alles van óns gevraagd'

Vlnr: Gedeputeerde Johan Hamster, Erwin Bijman, minister Piet Adema, Carla Bijman
Vlnr: Gedeputeerde Johan Hamster, Erwin Bijman, minister Piet Adema, Carla Bijman © Alex Wiersma/provincie Groningen
Er wordt al tijden over gesproken, maar het is er nog altijd niet: het landbouwakkoord. Dat akkoord hangt nauw samen met de stikstofplannen die de provincies moeten maken. Den Haag wil die plannen uiterlijk 1 juli binnen hebben. Maar zonder landbouwakkoord kan de provincie Groningen minder makkelijk een stikstofplan maken.
‘Wij hebben duidelijkheid nodig’, zegt landbouwgedeputeerde Johan Hamster (ChristenUnie).
Die duidelijkheid moet er komen via het nog niet gesloten landbouwakkoord. Het is volstrekt onduidelijk wanneer dat akkoord wel gesloten wordt en dat bemoeilijkt dus het werk van Hamster. ‘Wij hebben perspectief nodig. Voor zowel de natuur als voor de agrariërs’, zegt hij.
Het landbouwakkoord behelst de plannen voor de land- en tuinbouw van de toekomst. Er komen afspraken in te staan die worden gemaakt tussen landbouw, akkerbouw, supermarkten, natuurorganisaties en de overheid.

Provincie werkt verder

Hamster wil daarom weten hoe er bijvoorbeeld in de provincie omgegaan moet worden met verdienmodellen in de landbouw en maatschappelijke diensten die geleverd moeten worden. Bijvoorbeeld met agrariërs die natuurgebieden mede gaan onderhouden. Daar is geld voor nodig. Geld dat in elk geval deels uit Den Haag moet komen.
Wij zijn al begonnen het het opstellen van schetsen van de opgaven
Gedeputeerde Johan Hamster (CU)
‘Wij gaan door met de plannen. We hebben een proces opgestart en opgesplitst in zeven deelgebieden. Wij zijn begonnen het het opstellen van schetsen van de opgaven die er zijn in die gebieden. Bijvoorbeeld op het gebied van waterkwaliteit, klimaatopgaven en stikstofopgaven. We moeten kijken naar oplossingen daarvoor. Maar heel veel van de te stellen doelen en de manier waarop we er komen is afhankelijk van wat in Den Haag wordt besloten.’
Vlnr: Marco Glastra (directeur Het Groninger Landschap), Klaas Bakker (directeur TenneT) en gedeputeerde Johan Hamster
Vlnr: Marco Glastra (directeur Het Groninger Landschap), Klaas Bakker (directeur TenneT) en gedeputeerde Johan Hamster © Groninger Landschap

Wat te leveren

Ondanks de grote onduidelijkheid wordt er dus wel een plan van Hamster verwacht. Een plan dat het kabinet uiterlijk 1 juli wil hebben. ‘We geven een stand van zaken, meer is het niet. We laten zien wat de opgaven en vragen zijn en tonen hoe we dat, voorzichtig, kunnen invullen.’
We hebben al eerder laten weten dat het een hele ongelukkige datum is
Gedeputeerde Johan Hamster (CU)
Dat hij op 1 juli zijn plan ingediend moet hebben maakt Hamster niet blij. ‘We hebben al eerder laten weten dat het een hele ongelukkige datum is. We hebben net verkiezingen voor Provinciale Staten gehad. Het Rijk is nog steeds bezig met een plan wat wij nodig hebben. Er wordt wél van alles van óns gevraagd, maar wij hebben het Rijk nodig om ons werk te doen.’