Grauwe Gors terug in Groningen

GRONINGEN - Na zo'n 25 jaar is hij weer terug in Groningen: de grauwe gors. De vogel ziet er wat gewoontjes uit, maar het beestje is zeer zeldzaam.
In heel Nederland zijn 10 broedparen gevonden, waarvan maar liefst acht in Groningen. Eén van de nesten is gebouwd in een weiland bij Meeden. Het nest werd gevonden door de stichting werkgroep Grauwe Kiekendief.
De grauwe gors verdween door de intensivering van de landbouw, waardoor er geen voedsel meer voor hem was. Maar door het agrarisch natuurbeheer kan de grauwe gors zijn kostje nu wel weer bijeen scharrelen. ,,Vooral de akkers waar nu 's winters oogstresten blijven staan lijken de vogels goed te doen. Normaal worden oogstresten al vóór de winter onder geploegd. Op enkele tientallen hectares laten boeren nu 's winters stoppels staan, gemengd met een mix van kruiden. Daartussen vinden de grauwe gorzen
essentieel voer om de winter door te komen.''
De grauwe gors staat op de Nederlandse Rode Lijst als ernstig bedreigde vogel.