Kaalslag op bibliotheken in Groningen

GRONINGEN - De bibliotheken in onze provincie worden keihard getroffen door gemeentelijke bezuinigingen.
Van de 67 bibliotheken blijven er naar schatting 40 over. Ook de Bibliobussen gaan minder vaak rijden.
Vrijwel alle Groninger gemeenten zetten het mes in de budgetten voor de bibliotheken. De overkoepelende organisatie, Biblionet Groningen, spreekt van een kaalslag. Deze organisatie wijst erop dat bibliotheken er niet alleen zijn voor het lenen van boeken, maar vooral ook voor de leesbevordering. In onze provincie gaat nog altijd vijftien procent van de kinderen met een taalachterstand naar de basisschool.