Atalanta vlinder meest voorkomend in Groninger tuinen

GRONINGEN - De Atalanta vlinder komt dit jaar het meest voor in de Groningse tuinen zo blijkt uit de jaarlijkse vlindertelling van de Vlinderstichting in Wageningen.
De stichting riep afgelopen weekend mensen op om gedurende een kwartier het aantal vlinders te tellen dat in de tuin fladdert en daarbij ook te noteren om welke soorten het zou gaan. Om de vrijwilligers te helpen, waren er op de website van de Vlinderstichting plaatjes te vinden van de meest voorkomende soorten.
De telling kon via internet worden doorgeven. In ongeveer 40 tuinen werden 660 vlinders geteld. De Atalanta, ook wel de Admiraalvlinder genoemd, werd 167 keer gespot. Op nummer twee staat de Kleine Vos (156) en op nummer drie staan het Klein koolwitje en de Distelvlinder, beide zijn 73 keer gezien.
Vorig jaar werd de Dagpauwoog het meest gezien in Groningen. De laatste decennia is het aantal Dagpauwogen sterk verminderd. In de noordelijke provincies wordt de vlinder nog het meeste gezien, maar door de verstedelijking worden ook in het Noorden de aantallen steeds kleiner.