'Akkervogelpopulatie nog niet op peil'

VLAGTWEDDE - Uit onderzoek van Natuurmonumenten blijkt dat het niet goed gesteld is met de akkervogel populatie in het Dal van de Ruiten A. Het onderzoek werd gedaan naar aanleiding van het project 'vogelvriendelijk akkerbeheer'.
Het aantal akkervogels in het gebied is de afgelopen jaren sterk teruggelopen. Het akkerbeheer in het gebied werd daarom aangepast om een gunstige leefomgeving te bieden aan diverse akkervogels als de patrijs, veldleeuwerik, grauwe klauwier en ringmus.
De eerste resultaten zijn echter teleurstellend, aldus boswachter Jacob de Bruin. Er werden maar een paar vogels gespot. Alleen de kwartel en de geelgors doen het goed. Komende winter blijven in het gebied een aantal hectares graan staan zodat overwinterende vogels er voeding kunnen vinden. Volgend voorjaar wordt er in het gebied een grotere variatie aan gewassen aangeplant en wordt de onkruidbestrijding dusdanig aangepast dat er geen nesten worden verstoord.