Dag van de Dijk samen met Tocht om de Noord

GRONINGEN - Waterschap Noorderzijlvest heeft voor de Dag van de Dijk de samenwerking gezocht met de organisatie van wandelfestival Tocht om de Noord.
De Dag van de Dijk, dit jaar op zaterdag 24 september, is een jaarlijks terugkerend evenement georganiseerd door de waterschappen. Dit jaar is het thema: Dag zonder Dijk. Noorderzijlvest laat onder meer die dag belangstellenden bij gemaal Casper Hommes in Zuidwolde beleven wat er gebeurt als er geen dijken zijn.
Omdat de Dag van de Dijk samenvalt met de eerste dag van Tocht om de Noord, heeft het waterschap de samenwerking gezocht met de organisatie van het wandelfestival. Op 24 september lopen de wandelaars van Kloosterburen naar Groningen. Onderweg passeren ze gemalen, sluizen, molens en andere waterschapswerken. Voor deze wandelaars heeft het waterschap de bouwwerken op de routekaart van Tocht om de Noord gemarkeerd. Bekijk een impressie van vorig jaar..