Schadeloket kritisch op maatregel kabinet: duurder, nieuwe verschillen en onacceptabele gevolgen

Een scheur in de monumentale kerktoren van Zeerijp
Een scheur in de monumentale kerktoren van Zeerijp © Siese Veenstra/ANP
Een van de meest ingrijpende voorstellen van het kabinet om de schadeafhandeling in het Groningse bevingsgebied te verbeteren, zorgt voor nieuwe, ongewenste verschillen en hogere uitvoeringskosten. Bovendien worden gedupeerden in de kern van het bevingsgebied er nauwelijks beter van.
Dat schrijft het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) in een kritische brief aan premier Mark Rutte en staatssecretaris Hans Vijlbrief van Mijnbouw .

Onacceptabele uitkomst

Het kabinet wil met die maatregelen de discussies over de oorzaak van een schade vermijden. ‘Geen stoet van experts en stapeling van rapporten meer’, schreef het kabinet. Zolang de totale kosten van herstel lager zijn dan 40.000 euro, moet alle schade worden aangepakt. Maar volgens het IMG is dat plan niet uit te voeren en zorgt het voor een ‘onacceptabele uitkomst’.
Nij begun
Het kabinet kwam vorige maand met ‘Nij begun, op weg naar erkenning, herstel en perspectief’. Daarin staan vijftig voorstellen om de problemen in Groningen op te lossen. Acht maatregelen zijn direct gericht op de schadeafhandeling, waar het Instituut Mijnbouwschade Groningen verantwoordelijk voor is.
De maatregel zal voor veel aanvragers leiden tot hogere vergoedingen, minder afwijzingen en minder gedoe
Henk Korvinus - Bestuursvoorzitter IMG

Zwaarst getroffen groep wordt niet geholpen

‘Deze maatregel zal voor veel aanvragers leiden tot hogere vergoedingen, minder afwijzingen en minder gedoe. Maar de zwaarst getroffen groep gedupeerden die veelal in de kern van het gebied woont, wordt met deze maatregel niet geholpen’, zegt Henk Korvinus, de nieuwe bestuursvoorzitter van het IMG.
Daarnaast voorziet het schadeloket weer nieuwe en ‘onwenselijke verschillen’ tussen gedupeerden van wie de schade al is afgehandeld en nieuwe schademelders. ‘Eigenaren in de kern van het gebied hebben bijna altijd al een afgehandelde aanvraag (...). Zij zullen dus slechter af zijn dan aanvragers die nooit iets hebben gemerkt van aardbevingen.'
Dat is volgens het IMG ‘een onacceptabele uitkomst die leidt tot onvrede’. Het kabinet moet dus de keuze maken of de maatregel ook met terugwerkende kracht geldt voor de 200.000 afgehandelde meldingen.
Henk Korvinus
Henk Korvinus © ANP

Hogere kosten

Het voorstel van het kabinet strooit ook zand in de raderen van de schade-afhandelingsmachine. De populaire vaste vergoeding, waarbij bewoners een vast bedrag krijgen voor al hun schades, wordt een stuk minder aantrekkelijk. Volgens het IMG hebben die bewoners namelijk kans op meer geld als ze kiezen voor maatwerk. En daarom verwacht het loket ook nog meer aanvragen.
Maar maatwerk is juist een stuk duurder en tijdrovender. De maatregel zou zorgen voor tot drie keer hogere uitvoeringskosten en een ruime verdubbeling van de inzet van deskundigen.

Hoe dan wel?

In plaats van het uitdelen van een zak geld, dringt het Instituut Mijnbouwschade Groningen aan op het uitvoeren van een plan dat het loket zelf heeft bedacht. Het IMG wil dat aannemers naar beschadigde huizen gaan en daar alle schade ‘daadwerkelijk herstellen’. Hoewel ook dat plan moet worden uitgewerkt, denkt het IMG dat daarmee de ‘ongelijkheid kleiner wordt, schade daadwerkelijk wordt hersteld en de uitvoeringskosten lager zullen zijn.’