Gedeputeerde wordt gedwongen om in 'noodsituaties' toch meer te doen in Ter Apel: ‘Laat zien dat het menens is’

Groningens eigen Lampedusa voor de poort van het aanmeldcentrum in Ter Apel
Groningens eigen Lampedusa voor de poort van het aanmeldcentrum in Ter Apel © RTV Noord
Nog geen week geleden gaf gedeputeerde Tjeerd van Dekken (PvdA) aan dat hij de asielsituatie in Ter Apel enkel kan oplossen door druk uit te oefenen op het kabinet. Een week later heeft hij van Statenleden de sleutel in handen gekregen om toch zelf de handschoen op te pakken.
Provinciale Staten is het er bijna unaniem, met uitzondering van PVV en Forum voor Democratie, over eens om de gedeputeerde de volmacht te geven om geld uit te trekken voor oplossingen in Ter Apel als de nood hoog is. Tot voor kort noemde Van Dekken die optie nog ‘de omgekeerde wereld’. Hij vroeg zich namelijk af waarom de provincie geld moet uitgeven terwijl de asielproblemen de verantwoordelijkheid van Den Haag zijn. Een politieke meerderheid dwingt hem nu om wel degelijk in actie te komen als de situatie escaleert en er geen oplossing komt vanuit het kabinet.

De grens is bereikt

Statenleden zijn het optreden van het kabinet echter meer dan zat en zien de situatie in Ter Apel verslechteren. ‘We gaan hier niet over, maar we hebben er wel een mening over en zijn medeverantwoordelijk’, zegt Lies Zondag (Groninger Belang). ‘Als mensen weer moeten buiten slapen dan moet de provincie de portemonee trekken en de rekening opsturen naar Den Haag’, zegt Meint Kolhof (Partij voor de Dieren).
Tjeerd van Dekken
Tjeerd van Dekken © Provincie Groningen
Als er asielzoekers buiten moeten slapen dan kan de provincie wat betreft de Statenleden ingrijpen door tijdelijk onderdak te bieden en de kosten te verhalen op Den Haag. Daarnaast wil een meerderheid eveneens dat er provinciaal geld uitgetrokken mag worden om extra handhavers in te zetten als de veiligheid van winkeliers, winkelend publiek en asielzoekers in Ter Apel en omgeving in het gedrang komt. Ook dan mag Van Dekken de rekening vervolgens opsturen naar de Hofstad.

Druk op gedeputeerde is opgevoerd

De PvdA-bestuurder leek niet erg happig op de oproep. Hij benadrukte dat het regelen van opvang en extra veiligheid toch echt de taak is van de Veiligheidsregio en het kabinet. ‘Als wij die ruimte gaan benutten dan zitten we op de verkeerde stoel. Dat is niet de bedoeling.’ Toch was het juist de PvdA-fractie die benadrukte dat de provincie de handschoen op moet pakken als de nood hoog is. ‘Als het Rijk niks doet op korte termijn dan moeten wij als provincie laten zien dat het menens is’, aldus Pascal Roemers.
Van Dekken krijgt niet alleen de bevoegdheid om geld uit te geven, maar zal ook de boer op moeten met een boodschap. Zo moet hij zich buiten de provinciegrenzen gaan begeven om provincies en gemeenten te bewegen om ook asielzoekers op te vangen. In Den Haag moet hij het kabinet en Kamerleden onder meer gaan vertellen dat ze voor voldoende handhavers moeten zorgen, maatregelen te treffen tegen veiligelanders die rondzwerven en alles op alles te zetten om te voorkomen dat mensen wederom buiten moeten slapen.