Westerwolde maakt inhaalslag om sociale huurwoningen te verduurzamen

Een hoog energielabel vereist een investering
Een hoog energielabel vereist een investering © ANP
Relatief veel sociale huurwoningen in Westerwolde hebben een laag energielabel, zo blijkt uit cijfers van het ministerie van Binnenlandse Zaken, die door de NOS en regionale omroepen zijn geanalyseerd. In 2021 had 25 procent van alle woningen in handen van een woningcorporatie energielabel E, F, of G. Deze labels geven aan dat woningen niet zo duurzaam zijn.
Westerwolde staat hiermee in de top vijf van gemeenten met relatief de meeste woningen met een laag energielabel.

Toch geen krimp

Acantus bezit de meeste sociale huurwoningen in Westerwolde. Een woordvoerder erkent dat in deze gemeente relatief veel woningen zijn met een lager energielabel dan in andere gemeenten waar Acantus actief is. 'Voorheen hanteerden we een krimpstrategie. Daarom hadden we geen investeringen voor deze woningen gepland. Maar nu de vraag naar woningen stijgt, houden we meer woningen in de verhuur.'
Daarom gaat Acantus nu anders om met het verduurzamen van woningen. 'We koersen nu op lichte groei. Voor Westerwolde betekent dit dat we de komende jaren veel gaan investeren. De planning is dat we tot en met 2028 548 woningen gaan verduurzamen. Dit betreft met name de woningen met E-, F- en G-labels, maar ook enkele D- en mogelijk C-labels.'
Lees verder onder de interactieve kaart
Volgens Acantus heeft verduurzaming de hoogste prioriteit, mede door de Nationale Prestatieafspraken die vorig jaar zijn gemaakt. In deze afspraken tussen gemeenten, woningcorporaties en minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting worden doelen gesteld over de beschikbaarheid van voldoende betaalbare woningen en de verduurzaming van huizen.
'In de Nationale Prestatieafspraken is afgesproken dat woningcorporaties in 2029 geen woningen meer hebben met een E-, F- of G-label', aldus een woordvoerder van Acantus. 'Hier werken we hard aan. Natuurlijk kunnen we niet overal tegelijk zijn. Daarom hebben we vorig jaar het Kierteam opgericht. Dit team gaat langs bij huurders die in een woning met D-, E-, F- of G-energielabel wonen om tochtstrips aan te brengen en kieren te dichten. Ook kijken ze naar de instelling van de cv-ketel en geven ze tips over energie besparen.'

Invloed versterkingsoperatie

Ook andere Groningse woningcorporaties zeggen druk bezig te zijn om woningen te verduurzamen. Zo heeft Woongroep Marenland, actief in Het Hogeland en Eemsdelta, als doel om met ingang van 2025 geen woningen meer te verhuren met slechtere energielabels dan label C. 'Dit houdt in dat woningen worden geïsoleerd en waar mogelijk voorzien van zonnepanelen', aldus een woordvoerder. 'Nieuwbouw moet voldoen aan de BENG-eisen en wordt gerealiseerd zonder gasaansluiting.' BENG staat voor Bijna Energieneutrale Gebouwen.
Omdat Woongroep Marenland in het bevingsgebied werkt, was er als gevolg van de aardbevingen lange tijd onzekerheid wat er met woningen zou moeten gebeuren. 'Deels is die onzekerheid er nog steeds. Daardoor werden gedurende een aantal jaren weinig woningen verduurzaamd. We hebben zelf het besluit genomen om niet langer te wachten en de verduurzaming op te starten en te versnellen.' Bovendien is volgens de corporatie de versterkingsoperatie een goede aanleiding om woningen energiezuiniger te maken.

Warmtenet in Stad

Uit de cijfers van het ministerie van Binnenlandse Zaken blijkt dat van alle corporaties die in Stad actief zijn Christelijke Woningstichting Patrimonium het laagste percentage woningen bezit met energielabel E, F of G. Het ging in 2021 om vijf procent van het aantal woningen.
'Patrimonium heeft een aantal jaar geleden ingezet op een versnelde verduurzaming van het bezit', aldus een woordvoerder van de woningstichting. 'Dit betekent dat we woningen naar de isolatiestandaard brengen of naar minimaal label A. Na het maken van de nationale prestatieafspraken hebben we de ambitie opgeschroefd om versneld alle EFG-labels uit ons bezit te faseren.' Dat betekent volgens de woordvoerder dat er voor huurders versneld meer wooncomfort en lagere woonlasten zijn.
Vooral woningen die op het warmtenet van Warmtestad zullen worden aangesloten krijgen van Patrimonium prioriteit. 'Met name in de noordelijke wijken waar dit net wordt uitgerold zijn veel woningen verduurzaamd. Daarmee zijn een deel van de woningen naast verduurzaamd ook van het gas af.'